Orde van dienst 4 oktober 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 4 oktober 2020 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de herfst

Israëlzondag

Schriftlezingen: Deuteronomium 30

Thema: Kies voor het leven!

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Bertha Manenschijn

Koster: Hendrik Grondman

Beamist: Gerrit Grefelman

Organist: Lydia Volkerink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 122 Ik ben verblijd

Belofte en groet

Gebed en bemoediging

Orgelspel

Over deze zondag

Luisteren naar ‘Hinnee ma-tov oema-najiem’, naar Psalm 133

Kindermoment met kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 30

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Psalm 87: 1, 3 en 4     Op Sions berg sticht God zijn heilige stede

Zegen

Orgelspel