ORDE VAN DIENST 30 AUGUSTUS 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 30 augustus 2020 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 11e zondag van de zomer

Schriftlezingen: Psalm 54 en Matteüs 17:14-23.

Thema: Geloof dat bergen verzet, oftewel:

naar de berg waarop bergen worden verzet.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Kindermoment: Mirjam Katsma

Lectrice: Margret Hallink

Koster: ?

Beamist: Henk Lammers

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 139: 1 en 6 ‘HEER, die mij ziet zoals ik ben’

Belofte en groet

Verootmoediging, bemoediging en wetslezing

Orgelspel

Over deze dienst

Kindermoment

Schriftlezingen: Psalm 54 en Matteüs 17:14-23

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 186a (Evang. Liedbundel) ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’

Zegen

Orgelspel