Orde van dienst 27 september 2020

Aangepaste Orde van Dienst

Protestantse Gemeente Lemele i.v.m. coronamaatregelen

ORGELSPEL

BINNENKOMST VOORGANGER, AMBTSDRAGER EN LECTOR/LECTRICE

voorganger en lector/lectrice gaan op de voorste rij zitten

WELKOMSTWOORD

De dienstdoende ambtsdrager spreekt het welkomstwoord uit (ook voor de mensen thuis) en doet de mededelingen

AANVANGS- of INTOCHTSLIED (luisteren via de beamer)     https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-25-medley/POMS_EO_11385595               psalm 25

(STIL GEBED) VOTUM EN GROET

Eventueel een bericht van overlijden

GEBED VAN VEROOTMOEDIGING

een wetslezing

KORTE INLEIDING OP WAT VERDER VOLGT IN DE DIENST

KINDERMOMENT wordt geleverd door nevendienst?

Vertelling  ,,

 Kinderlied,,

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE HEILIGE SCHRIFT

SCHRIFTLEZING daniel; 2; 1 en 26 tot en met 49

Lied uit EO verzameling: https://nederlandzingt.eo.nl/lied/mijn-god-mijn-herder-zorgt-voor-mij/POMS_EO_1406331      Mijn god mijn herder zorgt voor mij

Schriftlezing:  matt. 21: 23 – 32

KORT ORGELSPEL

VERKONDIGING hierbij 3 afbeeldingen zie bijlage

ORGELSPEL

GEBEDEN

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader1

COLLECTEMOMENTSLOTLIED (luisteren via de beamer)  https://nederlandzingt.eo.nl/lied/bron-van-liefde/POMS_EO_13012236           bron van liefde

WEGZENDING en ZEGEN

ORGELSPEL