Orde van dienst 25 oktober 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 25 oktober 2020 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de herfst

Overstapdienst

Schriftlezing: Lucas 2:41-52

Thema: Waar ga je heen?

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Koster: Hendrik Grondman

Beamist: Henk Lammers

Organist: Henk Dubbink

Overstappers: Martijn Brouwer, Luuk Dekker,

Roan Dijk, Kaily Kerkdijk,

Lotte Lammerink en Wout Zandman

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

I. Wij komen samen:

Orgelspel, welkom en mededelingen

Lied 168: 1, 4 en 7, Ev. Liedbundel ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

Belofte, groet, gebed en orgelspel

Over deze zondag

De zes overstappers stellen zich voor

II. Het luisteren en toepassen van het Bijbelverhaal

Schriftlezing Lucas 2:41-52 door Kaily

Lied: ‘Samen’ van Elly en Rikkert

Overdenking, gevolgd door orgelspel

Opdracht: Je bestemming vinden: waar ga je heen?

Lied:  ‘Volg het spoor en zoek gerust je hele leven door’  

III. De overstap

Het afscheid van de kindernevendienst

Het welkom bij de basiscatechese (bij BC: Biecie)

Gedicht door Mirjam Dijk, namens ouders

Lied: ‘Ik wens jou’ van Trinity

IV. Het antwoord van de gemeente

De keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Orgelspel

V. Zending en zegen

Slotlied ‘Ga met God’

Zegen

Orgelspel