Orde van dienst 23 augustus 2020

“Wat hou ik van Uw huis!”

Welkom/mededelingen door lid van de kerkenraad

Aanvangslied Psalm 84, in de berijming van Ria Borkent, lied 84a Liedboek, Nederland zingt, Augustijnenkerk, Dordrecht, 30 oktober 2018/7 januari 2019

Stil gebed

Votum en groet

Gebed van verootmoediging

Woorden uit Psalm 15 (tekst op beamer svp)

Korte inleiding op de dienst

Kindermoment

Schriftlezingen :

1e Schriftlezing : Exodus 29 : 38 t/m 46

2e Schriftlezing : Evangelie van Johannes 2 : 13 t/m 22

Kort orgelspel

Verkondiging; tekst : Psalm 84 : 5 : Gelukkig wie wonen in Uw huis. Gedurig mogen zij U loven.

Orgelspel

Dankgebed/voorbeden

Collectemoment

Slotlied : lied 512 uit het Liedboek

               Nederland zingt, St.Gertrudiskerk in Bergen op Zoom 12 febr.2019/11 maart 2019

Zegen