Orde van Dienst 16 augustus 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 16 augustus 2020 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 9e zondag van de zomer

Schriftlezing: Matteüs 18:21-35. Over vergeving van schulden.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Kindermoment: Elly Wouda

Lector: Henk Pouw

Koster: Wim Grondman

Beamist: Gerrit Grefelman

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 100 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’

Belofte en groet

Verootmoediging, bemoediging en wetslezing

Orgelspel

Over deze dienst

Kindermoment

Schriftlezing: Matteüs 18:21-35

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’

Zegen

Orgelspel