Online Kerstviering 22 december 2020 om 15.00 uur

Deze viering is traditioneelgetrouw vooral voor senioren, maar natuurlijk kan iedereen via kerkdienstgemist afstemmen op deze viering.

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op dinsdag 22 december 2020 om 15.00 uur

Kerstviering

Thema: Licht in onze ogen

Medewerkers aan de dienst:

Diakenen:

Ina Grondman, Joke Huisman, Michiel Huisman, Ina Kleinjan en Anky Lammers

Beamist: Henk Lammers

Voorganger: Leon Eigenhuis

Organist: Nico Aalbers

Orde van dienst:

Orgelspel

Welkom

Begroeting

Lied: Licht in de nacht

Gebed: Anky

Bijbellezing:  Jesaja 9 : 1-2 uit de Bijbel in Gewone Taal

Lied: Er is uit ‘s werelds duist’re wolken

Bijbellezing:  Lucas 2: 1-7 uit Bijbel in Gewone Taal

De organist speelt de melodie van ‘Entre le boeuf et l’ane gris’: ‘Tussen de os en de grijze ezel’

Bijbellezing: Johannes 1: 1-5 uit de Bijbel in Gewone Taal

Overdenking

Orgelspel

Lied: Stille Nacht

Kerstverhaal: Michiel

Lied: Ik kniel aan uw kribbe neer

Gebed met het Onze Vader (vertaling NBV)

Lied: Er is een roos ontloken

Zegenwens

Lied: Ere zij God

Afsluiting

Orgelspel