N.a.v. de lockdown die in Nederland is ingegaan, volgt nu een bericht van de kerkenraad.

Nadat afgelopen maandagavond 14 december premier Rutte het land toesprak over de lockdown die is ingegaan, stond de kerkenraad voor de vraag wat we hier in Dalmsholte, Archem en Lemele zouden doen: gedurende de lockdown periode de voorkeur geven aan alleen onlinevieringen en de kerk dicht te houden voor kerkgangers of naast de onlinevieringen ook ruimte te laten voor het bijwonen van een kerkdienst tot een maximum van 30 mensen.

Het moderamen van de landelijke kerk nam geen beslissing en speelde de bal terug naar de kerkenraad van plaatselijke gemeenten.

In de kerkenraad hebben we er goed over nagedacht.

Argumenten voor het ons beperken tot onlinevieringen waren::

1. Op grond van de wet op godsdienstvrijheid zijn kerken vrijgesteld van de genomen maatregelen, maar moeten we daar nu wel van gebruik maken? Moeten we niet solidair zijn met buitenkerkelijken?

2. Moeten we niet veiligheidshalve voorkomen dat onbedoeld kerkdiensten een bron van besmetting worden? De kans op besmetting is gestegen.

Argumenten om toch naast de medewerkers aan de dienst ook maximaal 30 kerkgangers toe te laten waren:

1, Tot nu toe gaat het in Lemele goed. Er komen in deze periode niet meer dan gemiddeld 20 mensen in de kerk en we houden ons aan de richtlijnen als anderhalve meter afstand houden, handen insmeren, mondkapje op bij het lopen, opgeven gegevens bij binnenkomst, niet zingen, enzovoort.

2. We hadden al besloten dat men zich voor de kerstnachtdienst en kerstmorgendienst moet opgeven en dat we dan net als bij de reguliere morgendienst op zondag niet meer dan 30 mensen kunnen toelaten.

3. Ook was al besloten dat er geen kerkgangers zijn bij de kerstviering voor de ouderen en het kinderkerstfeest. Dat zijn onlinevieringen en alleen de medewerkers aan de dienst zijn dan in de kerk.

4. Bovendien kunnen de mensen zelf beslissen of ze komen. We laten zo ook een stukje vrijheid en verantwoordelijkheid bij de mensen.

Een meerderheid van de kerkenraad was er geen voorstander van om deze periode alleen digitale kerkdiensten te houden.

Dat houdt in dat ook gedurende de periode van de lockdown maximaal 30 kerkgangers, kinderen wel meegerekend, medewerkers niet meegerekend, een kerkdienst kunnen bijwonen en dat men zich voor de kerstnacht- en kerstmorgendienst zich van te voren telefonisch of via de mail moet opgeven bij de scriba, bij Ineke Linthorst. Tot zover het bericht namens de kerkenraad.