Liturgie 2 augustus 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in deze uitzending vanuit de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 2 augustus 2020 om 09.30 uur Kerkelijk jaar: 7e zondag van de zomer Schriftlezing: uit Jona 3 en 4 Ninevé bekeert zich. En Jona?

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg Kindermoment: Elly Wouda Lectrice: Bertha Manenschijn Koster: Gerrit Tempert Kerkrentmeester: Harjan v.d. Linde Beamist: Henk Lammers Organist: Gerrit Dogger Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 139: 1 en 6 ‘HEER, die mij ziet zoals ik ben’

Belofte en groet

Gebed

Over deze dienst

Schriftlezingen: Jona 3:6-4:4

Kort orgelspel

Kindermoment

1. Vertelling

2. Kinderlied

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Kort orgelspel

Psalm 103c: 1 en 5 ‘Loof de koning, heel de wereld’

Zegen

Orgelspel.