Kindermoment zondag 6 november 2022.

Tot advent horen we de verhalen van Jakob en Ezau.

Deze keer het verhaal dat Jakob de zegen krijgt en zijn vader voor de gek houdt.

Hij verkleedt zich als Ezau. En de blinde Isaäk  ziet niet dat het Jakob is i.p.v. Ezau, en  hij geeft Jakob de zegen.