Kindermoment zondag 26 september 2021

Zacheüs is een vreemde man; hij hoort er niet bij.

De mensen willen niks met hem te maken hebben.

Maar Jezus ziet Zacheüs wel! Bij Jezus mag je er altijd bij horen;

óók Zacheüs! Luister maar naar het verhaal zondag.