Kindermoment zondag 15 november 2020

De Tabernakel

Hallo jongens en meisjes,

Deze week gaan we het hebben over de bouw van een tabernakel.

Toen Mozes op de berg  Sinaï was, zei God tegen Mozes “Maak voor mij een Tabernakel, want ik wil bij jullie wonen”.

De Tabernakel was een hele speciale tent waar God zou wonen terwijl het volk van Israël door de woestijn reisde.

Mozes vertelde dat iedereen mocht helpen om de Tabernakel te bouwen.

Kinderen hielpen met het verzamelen van goud, hout, bont en kleding. Vrouwen die konden borduren maakten prachtige kleden. Mannen die konden bouwen hielpen met de bouw. Zo kon iedereen helpen om de Tabernakel te bouwen en waren ze blij wat voor God te kunnen doen.

Kijken jullie zondag ook mee naar de bouw van de Tabernakel?