Kindermoment zondag 14 februari 2021

Helpen is belangrijker dan de regels?!?

Jezus is tijdens zijn leven op aarde regelmatig in discussie met de schriftgeleerden en Farizeeën.

Zij kennen alle wetten en regels erg goed en willen dat iedereen zich altijd aan de regels houdt.

Zondag horen jullie het verhaal van Jezus en zijn vrienden die aren willen gaan plukken op de sabbat.

Op Sabbat mag er niet gewerkt worden volgens de regels en dus ook geen aren geplukt worden, maar de vrienden van Jezus hadden honger. Wat zouden ze doen? Houden ze zich aan de regels of gaan ze toch aren plukken.