Kindermoment zondag 11 april 2021

Twee mannen waren op weg naar Emmaüs.

Ze praten met elkaar over hun goede vriend en meester Jezus,

die door de hogepriesters en leiders ter dood was veroordeeld en was gekruisigd.

Ze waren in de war, want enkele vrouwen uit hun midden waren vanmorgen vroeg

naar het graf gegaan. Ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen.

De engelen hadden de vrouwen verteld dat Jezus uit de dood was opgestaan.

Wat een raar verhaal, de mannen konden dat niet geloven.