Kindermoment zondag 10 april 2022.

Aankomende zondag is het palmpasen.

Dan hebben we het in de kindernevendienst over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Toen Jezus in Jeruzalem kwam, renden de mensen naar Jezus toe en legden zij hun jassen op de

grond, zodat de ezel er overheen kon lopen.

De mensen pakten palmtakken, zwaaiden ermee in de lucht en riepen Hosanna!

Komen jullie zondag ook kijken en luisteren naar het verhaal?

We gaan er ook nog wat bij knutselen.

Tot zondag!