Kindermoment 13 september 2020. WIE IS MIJN NAASTE?

Wie is mijn naaste? Heb God lief boven alles en de naaste als je zelf. Maar wie is mijn naaste?

Kinderlied ALLES WAT JE WILT.

In de kindernevendienst gaat  het ook over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

uit Lucas 10:24-42.