Kinderkerk

Vanuit de behoefte om op kwalitatief goede manier bij te kunnen dragen aan de geloofsopvoeding van kinderen en beter aan te kunnen sluiten bij de beleving van kinderen worden er kinderdiensten georganiseerd. Een kinderdienst is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en wordt vanuit de commissie Kinderdienst georganiseerd. Een kinderdienst duurt ongeveer een uur en staat in teken van een thema, dat is uitgewerkt in verschillende leuke en zinvolle activiteiten die gezamenlijk of in subgroepen worden aangeboden. Er is veel interactie met en tussen de kinderen waardoor we gezamenlijk invulling geven aan de dienst. Een kinderdienst wordt tijdig aangekondigd op verschillende manieren (Facebook, Onderweg en via de nieuwsbrief van CBS Ichthus in Lemele). Alle kinderen zijn van harte welkom!