Kerkdiensten juli en augustus, Ichthuskerk Lemele.

Bij de kerkdiensten

Op zondagmorgen staan de deuren van de Ichthuskerk weer open. Welkom bent u in de kerk om de diensten bij te wonen. Wel dient u zich voor het bijwonen van een dienst van te voren op te geven. Dat kan via de telefoon op de donderdagavond voor de desbetreffende zondag. Verderop in Onderweg vindt u daarover meer informatie. De digitale uitzending van de dienst kunt u live meemaken of later terugkijken door naar de website te gaan (www.ichthuskerk-lemele.nl) en daarna op ‘Kerkdienstgemist’ te klikken.

Zondag 5 juli, 3e zondag van de zomer

Voorganger is ds. J.H.Adriaanse uit Dusseldorf. Organist is Gerrit Dogger.   

Zondag 12 juli, 4e zondag van de zomer

Voorganger is ds. T.Nieuwenhuis uit DenHam. Organist is Lydia Volkering.  

Zondag 19 juli, 5e zondag van de zomer

Voorganger is dhr. René Coster (stagiair) uit Witharen. Organist is Gerrit Dogger.

Zondag 26 juli, 6e zondag van de zomer

Voorganger is ds. J.Bouma uit Kampen. Organist is Henk Dubbink.

Zondag 2 augustus, 7e zondag van de zomer

Voorganger is ds. Leon Eigenhuis. Organist is Nico Aalberts.

Zondag 9 augustus, 8e zondag van de zomer

Voorganger is ds. J.G.Zomer uit Staphorst. Organist is Nico Aalberts.

Gezegende diensten!

Over de kerkdiensten

Graag wil ik u namens de kerkenraad een en ander vertellen over de kerkdiensten. Dat doe ik in 7 punten.

(1) Hoeveel mensen kunnen er in de Ichthuskerk?

We houden rekening met de anderhalve meter setting. Gemeten naar deze maatstaf kunnen we zestig kerkgangers in de kerk verwelkomen, buiten de groep van vijf of zes vaste medewerkers om.

(2) Hoe geef ik me op voor het bijwonen van de kerkdienst?

U kunt zich op de donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur aanmelden voor de morgendienst van de zondag die op deze donderdagavond volgt.  U kunt zich aanmelden bij mw. Ria Schuurman. Haar mobielnummer is 06-28087447. Ook gasten en toeristen kunnen zich via Ria opgeven.

(3) Voorschriften

We houden ons aan veiligheidsvoorschriften zoals reservering, gezondheidscheck, handen wassen, gescheiden verkeersstromen en voldoende afstand houden bij het lopen en zitten. De zitplaatsen zijn met een sticker aangegeven en een coördinator wijst aan waar u kunt gaan zitten.  De kerkrentmeesters hebben een gebruiksplan gemaakt dat in de kerk ter inzage ligt.

(4) Voorbehoud

Op woensdagavond 24 juni maakte premier Rutte een versoepeling van de maatregelingen bekend. Voor bijeenkomsten onder de 100 personen zou reservering en gezondheidscheck niet meer noodzakelijk zijn.  Volgens de anderhalve meter setting kunnen er echter maximaal 60 mensen in onze kerk. Daarom blijft reserveren in onze situatie belangrijk (anders moeten we op zondagmorgen mensen aan de deur van de kerk de toegang weigeren). De overheid kan de regels ook weer strenger maken omdat de ontwikkelingen door het coronavirus daarom vragen. Dan bewegen we als kerkenraad uiteraard daarin mee.

(5) Oudere gemeenteleden

De gemeenteleden van zeventig jaar en ouder hebben allemaal een brief gekregen. Het is aan hen zelf om te beslissen of ze een dienst in de kerk willen meemaken. We hebben er alle begrip voor wanneer zij nog even wachten met het bijwonen van de diensten. Het kan zijn dat het hen niet lukt om de diensten digitaal bij te wonen. Om hen daarbij te helpen kunnen ze  zich richten tot een van onze kerkrentmeesters. Zijn naam en het telefoonnummer staat in de brief die zij eerder in juni hebben ontvangen.

(6) Gastpredikanten en aangepaste liturgie

Na het instellen van de lockdown midden maart (dat was net voor het weekend van 14 en 15 maart), hebben we één keer verzaakt een zondagse eredienst te houden, namelijk op zondag 15 maart. Vanaf zondagmorgen 22 maart zijn we met de digitale uitzending van de zondagse erediensten begonnen. Sindsdien ging er drie keer een gastvoorganger voor: twee keer stagiair René Coster en één keer collega ds. Johan Dekker. Zelf mocht ik sinds 22 maart 16 keer voorgaan in een dienst. Vanaf 1 juli pakken we het preekrooster dat voor de coronacrisis is opgesteld, weer op. Omdat samenzang in de dienst nog niet is toegestaan, is de standaardliturgie die de gastpredikanten toegestuurd krijgen, aangepast.

(7) Kindermoment in de dienst

Sinds Pinksteren heeft het kindermoment een vaste plaats in de liturgie gekregen. In het kindermoment sluiten we aan bij de bijbelgedeelten die in de week daarvoor op de basisschool aan de orde kwamen. In juni was het boek Ester aan de orde. Drie zondagen op rij verzorgden leidsters van de kindernevendienst en kinderen het kindermoment. Op zondag 28 juni heb ik over Ester gepreekt. Hoe gaat het nu verder? De schoolvakantie is van zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus. Het kindermoment kunnen we niet afstemmen op school. Bovendien ligt de organisatie even niet bij de kindernevendienst. Elly Wouda verzorgt de komende zondagen het kindermoment en het zal gaan over Jona. Op zondag 2 augustus zal ik erover preken. Na de schoolvakantie pakt de leiding van de kindernevendienst het verzorgen van het kindermoment weer op. De wijze waarop we invulling geven aan het kindermoment is in ontwikkeling. Feedback van uw kant is welkom.

Waarneming tijdens de vakantie

Van zaterdag 4 juli t/m zondag 26 juli hebben Paulineke en ik drie weken vakantie. Het plan is om te gaan kamperen met de vouwwagen. Onze jongste zoon Marijn past op het huis en de beide honden.

Wat betreft de waarneming: u kunt onze scriba bellen: mw. Ineke Linthorst – Marsman, Korteveldsweg 18a, tel 06 – 55 86 41 20. Mijn collega, ds. Georg Naber te Lemelerveld, is bereid mij in voorkomende gevallen te vervangen. De bedoeling is dat u hem niet rechtstreeks benadert, maar via onze scriba. Na de vakantie hoop ik me weer met volle energie in te zetten voor het werk in de gemeente. Paulineke en ik zijn dankbaar, blij en gelukkig (DBG) dat we hier mogen wonen en ik ben DBG dat ik hier in uw midden als predikant mag werken. Wel vind ik het jammer dat ik door de maatregelen om de weinig bezoekwerk heb kunnen doen. Ik hoop het reguliere bezoekwerk straks weer op te pakken.