Kerkdiensten in de Ichthuskerk te Lemele tijdens de lockdown

Kerkdiensten in de Ichthuskerk te Lemele tijdens de lockdown

Namens de kerkenraad n.a.v. de lockdown het volgende over de kerkdiensten:

1. Nederland 5 weken in lockdown

Op maandagavond 14 december sprak minister-president Rutte het land toe over het coronavirus en de lockdown die vanaf 15 december 2020 in Nederland is ingegaan.

2. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Naar aanleiding van deze toespraak adviseert het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers, kinderen meegerekend en exclusief de medewerkers aan de dienst.’

3. De PKN adviseert het volgende:

‘Het moderamen van de Protestantse Kerk kan zich goed voorstellen dat gemeenten gedurende deze lockdown periode de voorkeur geven aan online vieringen. Wanneer men er voor kiest om toch samen te komen, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen. Het moderamen wenst kerkenraden wijsheid toe bij het nemen van een beslissing die past bij hun context. vernieuwde coronaregels van 14 december 2020 volgt hieronder een kort verslag.’

4. De kerkenraad van de PG Lemele

4a. Verantwoordelijkheid bij plaatselijke kerk

Duidelijk is dat de  landelijke kerk de bal terugspeelt naar de plaatselijke kerk en aan de plaatselijke kerk overlaat wat er gedaan moet worden.  In Lemele kunnen ons beperken tot het digitaal uitzenden van de dienst, maar er kan ook gekozen worden voor het maximaal toelaten van 30 kerkgangers.

4b. Kerkenraadsbesluit 9 december

Op 9 december was er een kerkenraadsvergadering waar we de volgende koers voor de komende periode hebben uitgezet: bij reguliere diensten maximaal 30 kerkgangers, kinderen wel meegerekend en medewerkers aan de dienst niet meegerekend. Van te voren hoeft men zich voor de reguliere diensten niet op te geven. De praktijk wijst uit dat er gemiddeld niet meer dan 20 kerkgangers in de dienst komen. Uitzonderingen vormen de diensten op kerstavond en kerstmorgen: daarvoor dient men zich van te voren op te geven bij de scriba (Ineke Linthorst).

4c. Argumenten voor en tegen

Na de toespraak van premier Rutte heeft de kerkenraad nagedacht over het voorstel om tijdens de periode dat Nederland in lockdown is, alleen digitale diensten te houden en de kerk dus te sluiten voor kerkgangers.

Argumenten voor waren: op grond van de wet op godsdienstvrijheid zijn kerken, moskeeën en synagogen vrijgesteld van de maatregelen, maar moeten we daar nu wel van gebruik maken?; moeten we niet solidair zijn met buitenkerkelijken, mensen buiten de kerk volgen de kerk al heel kritisch; en het belangrijkste argument: moeten we niet veiligheidshalve voorkomen dat onbedoeld de kerkdiensten in de Ichthuskerk een bron van besmetting worden want de kans dat je nu besmet raakt met het virus is groot.

Aan de andere kant werd het volgende ingebracht: tot nu toe gaat het in Lemele goed, er komen niet meer dan gemiddeld 20 mensen in de kerk en die gedragen zich gepast; vervolgens hebben we besloten dat men zich voor de kerstnachtdienst en kerstmorgendienst moet opgeven en meer dan 30 kunnen en mogen we niet toelaten: vol is vol. Bovendien kunnen de mensen zelf beslissen of ze komen. We laten zo ook verantwoordelijkheid bij de mensen.

4d. Besluit

Nadat elk kerkenraadslid zijn mening had gegeven, bleek dat het voorstel om voorlopig alleen digitale diensten te houden te weinig steun kreeg en er was voldoende draagvlak om het beleid zoals dat was vastgesteld in de vergadering op 9 december voort te zetten.

Daarom blijft het beleid zoals het onder punt 4b is geformuleerd.

Dus nogmaals:

We zullen de komende periode, de periode van de loc down, ingaan met het toelaten van maximaal 30 kerkgangers, kinderen wel meegerekend, medewerkers niet.

Voor de dienst in de kerstnacht en op kerstmorgen dient men zich telefonisch van tevoren op te geven bij de scriba.

Dat is meegedeeld op zondag 13 december, komt op de website en zal op zondag 20 december weer gebeuren.

De kerstviering voor de ouderen en het kinderkerkfeest worden wel alleen digitaal uitgezonden, dus zonder kerkgangers. 

Namens de kerkenraad: Gerrit Jan Hallink, Ineke Linthorst en Leon Eigenhuis