Jong en oud welkom in de kerk

Zoals u wel weet zijn we vanaf 1 juli jongstleden weer welkom in de kerk om de diensten fysiek bij te wonen.

Een aantal gemeenteleden maakt hiervan intussen gebruik.

In de maand juli en begin augustus woonden ongeveer 20 kerkgangers de dienst bij.

Nu komen er ongeveer 30 mensen in de kerk.

De kerkenraad nodigt jong en oud uit om de kerkdiensten bij te wonen.

Vanaf vandaag is het niet meer nodig om u op donderdagavond telefonisch aan te melden.

Wel verzoeken we u om bij binnenkomst van het gebouw uw gegevens op te geven.

Daartoe verplicht de overheid ons.

De laatste paar zondagen zien we dat ook een aantal oudere gemeenteleden die diensten weer bijwoont.

Daar zijn we blij mee.

We zijn ons bewust dat deze tijd vooral voor ouderen een moeilijke tijd is.

Veel activiteiten gaan niet door.

Er zijn minder contactmomenten.

Dat maakt eenzamer en wekt de indruk buitengesloten te worden.

We leven met u mee en we willen u nadrukkelijk laten weten dat u welkom bent in de kerk.

U mist ons en wij missen u.

Dus voelt u zich vrij om de diensten hier in de kerk weer bij te wonen.

De afweging of we de dienst hier meemaken of thuis via de techniek, mogen we zelf maken.

Daarvoor zijn we zelf verantwoordelijk.

Doe dat in het besef dat u voor alles welkom bent in de Ichthuskerk.

Nog een keer samengevat:

Vanaf 1 juli is iedereen weer welkom in de dienst, jong en oud.

Je hoeft je van te voren niet meer telefonisch op te geven.

Als je binnenkomt worden wel je gegevens genoteerd, d.w.z. je naam en telefoonnummer of adres.

En er wordt gevraagd of je geen klachten hebt.