‘Coming-Out Dag’ De regenboogvlag wappert vandaag bij de kerk.

De regenboogvlag wappert vandaag bij de kerk. Dat heeft alles te maken met het feit dat het vandaag de Coming-out Day is.  Op deze dag besteden we aandacht aan de mensen die openlijk voor zijn of haar geaardheid of genderidentiteit uitkomen.  (Deze ‘Coming-Out Dag’ wordt jaarlijks op 11 oktober gehouden, vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden.) Met het hijsen van deze vlag laten we zien dat we als gemeente/kerk ons verbonden voelen en weten met allen die uitkomen voor hun geaardheid. Dit doen we in het besef dat we er allemaal mogen zijn, dat we ons allemaal geaccepteerd mogen weten door de hemelse Vader en dat we – hoe verschillend we ook zijn wat betreft geaardheid,hart en gezicht – allemaal geroepen worden om lief te hebben als door God geliefde mensen.