– Actie kerkbalans 2018 van start

In de periode van 22 januari t/m 3 februari 2018   zullen de leden van ons Team van Bijstand weer op weg gaan om ook bij u de bekende enveloppe te bezorgen en later weer op te halen.

Deze rode enveloppe bevat, naast een actuele folder met een begeleidende brief, natuurlijk ook de jaarlijks terugkomende vraag: hoeveel geef jij voor/om je kerk?

Je kerk – Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook personeel, pastorale projecten en bijzondere vieringen kosten geld. Daarvoor heeft de Ichthuskerk in 2018 een bedrag van € 128.723,00 nodig. Een groot gedeelte daarvan, ca. € 90.000,00, hopen we uit de actie Kerkbalans te kunnen halen. Geeft u om de kerk?  Doe dan mee ! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk!

In de dienst van 28 januari as. willen we extra aandacht besteden aan de actie Kerkbalans en de werkzaamheden die de vrijwilligers allemaal doen voor onze kerk. Graag zien wij jullie dan.

College van Kerkrentmeesters