Aan de Minister-President

en aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Lemele (Overijssel), maandag 12 oktober 2020

Aan de Minister-President

en aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Geachte Excellenties, premier Rutte en minister Grapperhaus,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen week kwam minister Grapperhaus met het dringende advies om maximaal dertig kerkgangers toe te laten tot de eredienst, minder of in het geheel niet te zingen, zo mogelijk mondkapjes te dragen en (op zijn minst) anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Tot onze verbazing en spijt kwamen ons gisteren, op zondag 11 oktober, berichten ter ore dat naar schatting 150 bezoekers op zondagmorgen de kerkdienst in de Dorpskerk van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst hebben bijgewoond en dat ook andere kerken zich afgelopen zondag niet aan het advies van de minister hebben gehouden.

Dat betreuren we ten zeerste. Hier in Lemele gaan we als plaatselijke protestantse gemeente (lid van de PKN) heel zorgvuldig om met de maatregelen en adviezen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en in te dammen. Daarom vinden we het ongepast dat christelijke gemeenschappen elders zich niet aan het advies houden. We vinden dat christenen juist het goede voorbeeld moeten geven.

We vragen uw aandacht voor die plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en van andere kerkgenootschappen die wél zorgvuldig omgaan met de maatregelen en adviezen van de overheid.

Als voorbeeld noemen we onze plaatselijke Protestante Gemeente hier in Lemele te Overijssel. Om een beeld te krijgen van hoe wij hier in Lemele ermee omgaan, voegen we u de mededelingen van de ouderling van dienst, Michiel Huisman, toe die hij afgelopen zondagmorgen voor de kerkdienst namens de kerkenraad ten gehore bracht. U kunt de dienst van gisteren ook volgen door naar kerkdienstgemist.nl te gaan en dan naar Overijssel en Lemele of door te linken naar de website van de Ichthuskerk van Lemele en dan naar kerkdienstgemist.nl (

Waar het ons vooral om gaat is dit:

we hopen dat u deze week, als u zich gedwongen ziet om verdere maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus  tegen te gaan, uw beeld van de kerk vooral laat bepalen door al die christelijke gemeenschappen die zo precies mogelijk de maatregelen en adviezen die van u uitgaan, opvolgen.

Hopelijk besluit u dat kerkdiensten de komende tijd in elk geval bijgewoond kunnen blijven worden door een maximum van 30 bezoekers, buiten de vaste medewerkers om.

Veel wijsheid en kracht wensen wij u toe bij het belangrijke werk dat u doet.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Kerk Lemele:

Dhr. Gerrit Jan Hallink (voorzitter)

Mevr. Ineke Linthorst (scriba)

Ds. Leon Eigenhuis (predikant)

Bijlage bij brief d.d. 12 oktober aan de Excellenties Minister-President Rutte en Minister Grapperhaus.

Betreft: mededelingen door ouderling van dienst op zondagmorgen 11 oktober 2020

Zie blad 2

Wie je ook bent. Hoe je ook bent. En hoe je je voelt. Allemaal zoeken we geborgenheid, vreugde in het leven en een zinvolle levensbesteding. Met elkaar gaat dat heel vaak beter dan alleen. Daarom: hartelijk welkom in deze viering. Live en online, weten we: een goddelijke vonk steekt ons aan om de verbondenheid en het meeleven met elkaar te vieren. Het is vandaag 11 oktober en dat is de 4e zondag van de herfst.

Maatregelen van de overheid.

De overheid ziet zich gedwongen de maatregelen aan te scherpen die de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Alle begrip daarvoor. Kerken dienen in de naleving daarvan ook het goede voorbeeld te geven, vinden wij. Maar, de consequenties zijn niet fijn. Voorlopig mogen er maximaal 30 kerkgangers de kerkdienst bijwonen, naast de vaste groep medewerkers. U hoeft zich daarvoor niet telefonisch op te geven. Maar wél bij de ingang van de kerk te registreren. Uw naam, adres of telefoonnummer wordt opgeschreven en u wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Bij de ingang krijgt u er één. Natuurlijk houden we anderhalve meter afstand. En, helaas, zingen is er even niet bij.

De regenboogvlag

U zag hem waarschijnlijk al toen u bij de kerk aankwam. De regenboogvlag. Vandaag is het ‘coming-out-day. Kerken en geloofsgemeenschappen, dus ook wij in Lemele, leven mee met die mensen die openlijk voor hun geaardheid of genderidentiteit uitkomen.  ‘Coming-Out Dag’ wordt jaarlijks op 11 oktober gehouden en vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten. Sinds 2009 in Nederland. Met het hijsen van deze vlag laten we zien dat we als Lemelse gemeenschap ons verbonden voelen en weten met allen die uitkomen voor hun geaardheid. Dit doen we in het besef dat we er allemaal mogen zijn, dat we ons allemaal geaccepteerd mogen weten door de hemelse Vader en dat we – hoe verschillend we ook zijn wat betreft geaardheid, hart en gezicht – allemaal geroepen worden om lief te hebben als door God geliefde mensen.

En daarom nogmaals: allemaal hartelijk welkom en een fijne dienste toegewenst.