Orde van dienst zondag 26 maart 2023 om 10.00 uur.


Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3 ‘Evenals een moede hinde’  

Belofte en groet

Gebed van toenadering, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 578 vers 1, 2 en 6 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment gevolgd door kinderlied

Schriftlezing: Johannes 19:23-30,

in het Nederlands en het Oekraïens 

Zingen: Psalm 63 vers 1 en 3 ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’

Uitleg en prediking

Zingen: Zingen: Lied 117a vers 1 en 2 ‘Gij volken loof uw God en Heer’

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Zingen, staande, uit de Evang. Liedbundel lied 186a ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’

Tekst vers 1 en 3 komt uit de Evang. Liedbundel, de tekst van

vers 2 uit ‘Het liefste lied van Overzee’ van Sytze de Vries

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c)

Orgelspel