Orde van dienst zondag 28 augustus om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele op zondag 28 augustus 2022 om 09.30 uur

Voorganger: Ds. E.J. (Evert Jan) Hempenius

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger: ds. E.J. Hempenius uit Barneveld

Ambtdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Diaken: Ina Kleinjan

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Lectrice: Greet Scholten

Team van Bijstand: Erik Kleinlugtenbeld en Louw Manenschijn

Organist: Henk Dubbink

Koster: Erik Kleinlugtenbeld

Beamist: Arno Zandman

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84 vers 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 302A      God in den hoog’ alleen zij eer

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezingen: Genesis 15:1-6; Genesis 16; Johannes 1:47-50

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: Psalm 139: 1, 3 en 5

Uitleg en prediking

Zingen: Psalm 139 vers 14 en vers 2

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Gaven

Slotlied: Psalm 84 vers 4 en 6

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c).

Orgelspel