Orde van dienst Goede Vrijdag 15 april 19.30

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op vrijdag 15 april 2022 om 19.30 uur

Kerkelijk jaar: Goede Vrijdag, Kruiswake

Liturgische kleur: paars

Schriftlezingen: Johannes 18 en 19

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diakenen: Joke en Michiel Huisman

Koster: Henk v.d. Veen

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Bertha Manenschijn

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom door voorganger 

Zingen, staande: lied 562: 1 en 2          Ik wil mij gaan vertroosten

Bemoediging, groet en gebed

Aandacht voor de liturgische schikking

Inleiding tot het lezen van Johannes 18 en 19

Zingen: lied 576b: 1, 2 en 4       O hoofd vol bloed en wonden

Lezen: Johannes 18, vers 1 t/m 11                 

Zingen: Lied 587 vers 1    Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen

Lezen: Johannes 18, vers 12 t/m 14, vers 19 en vers 24

Zingen: Lied 587 vers 2    Eén mens moet sterven om een volk te redden

Lezen: Johannes 18, vers 28a en vers 33 t/m 40

Zingen: Lied 587 vers 3    Hemelse koning, door God uitgekozen

Lezen: Johannes 19, vers 1 t/m 4 en vers 12 t/m 16a

Zingen: Lied 587 vers 4    Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,

Lezen: Johannes 19b, vers 16b t/m 18 en vers 25 t/m 28

Zingen: Lied 587 vers 5    Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis

Lezen: Johannes 19, 29 en 30:

Er stond daar een vat water met azijn;

ze doopten er een spons in en brachten die,

gestoken op een majoraantak, naar zijn mond.
Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij:

‘Het is volbracht.’

Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

De kaars wordt gedoofd en we zijn een ogenblijk stil …

Kuismeditatie – Hier zwijgt het hoge denken, tekst: Inge Lievaart

Hier zwijgt het hoge denken:

God trad in ons gemis

om volheid ons te schenken,

zijn dorst bracht lafenis.

            Die liefhad bovenmate,

            die zich gevangen gaf,

            bevrijdt ons uit ons haten,

            breekt onze ikzucht af.

            Zijn zwijgen voor de rechter

            wordt nog door ons gehoord:

            voor ons het pleit beslechtend

            als zijn vrijsprekend woord.

            Die vol was van genade

            is onze weg gegaan.

            Het spoor van onze daden

            klaagt ons niet langer aan.

Avondgebed, stil gebed en het Onze Vader:

            Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen

Lezen: Johannes 19, vers 38 t/m 42

Zingen: lied 590: 1, 2 en 3          Nu valt de nacht

De gedoofde paaskaars wordt de kerkzaal uitgedragen

Allen gaan zo mogelijk, staan

Zingen: lied 590 vers 4 en 5       ’t Is goed, o Heer,’

Uitnodiging om een steen bij het kruis neer te leggen

Zegen