Orde van dienst zondag 20 maart 2022 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 20 maart 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezingen: Micha 5:1-5 en Matteüs 5:1-10

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Wim Grondman

Beamist: Arnold Schottert

Kindernevendienst: Marloes Martens en Monique Stirtjan

Lectrice: Bertha Manenschijn

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 25a vers 1 en 2           ‘Mijn ogen zijn gevestigd’

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 547 vers 1, refrein, vers 2, refrein, vers 3 en refrein

‘Met de boom des levens’

Gebed

Kindermoment (filmpje)

Kinderlied: Zacheüs, Opwekking Kids lied 126

Schriftlezingen: Micha 4:1-5 en Matteüs 5:1-10 uit NBG21

Zingen: Lied 1009 vers 1, 2 en 3 ‘O lieve Heer, geef vrede’

Uitleg en prediking

Orgelspel (de melodie van het volkslied van Oekraïne)

Tijdens het orgelspel kijken we naar foto ’s van het monument 4 mei

op de Bijzondere begraafplaats in Lemele

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Orgelspel: we luisteren naar

Andante uit Voluntary I van John Stanley (1713 – 1786)

Slotlied:  lied 755 ‘Toch overwint eens de genade’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c). Orgelspel