Orde van dienst zondag 21 februari 2021.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 21 februari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 1e zondag van de Veertigdagentijd

“Roept hij Mij aan, Ik zal antwoorden,

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn” (Psalm 91: 15)

Thema: “Ik zal er zijn voor jou”

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan v.d. Linde

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Arno Zandman

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Ria Schuurman

Voorganger: Paulineke Eigenhuis – de Kool

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 91 vers 1 en 7 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’, als volgt:

De organist speelt de melodie voor,

de voorganger leest beide coupletten,

en de organist speelt nogmaals de melodie.

Votum en groet

Over de dienst

Gebed om ontferming

Lied: Psalm 23 c ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’, als volgt:

De organist speelt de melodie voor,

de voorganger leest tekst van alle coupletten,

en de organist speelt nogmaals de melodie

Kindermoment

Kinderlied: Ik was hongerig, van Elly en Rikkert,

link: https://www.youtube.com/watch?v=jyk3LxmFa-E

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 58: 1-9 uit de Nieuwe Bijbelvertaling (door lectrice)

Overdenking: “Ik zal er zijn voor jou”

Meditatief orgelspel

Keuze van de kerkganger:

1. Interview

2. luisteren naar de keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied: ‘Ga maar gerust….’

(Uit ‘Het liefste lied van overzee II’. Tekst: Sytse de Vries.

Melodie: Finlandia hymn van Jean Sibelius)

De link naar YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZzzNwq_eQWg

Zegen en gesproken Amen